Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Urząd Gminy Stromiec

Piaski 4, 26-804 Stromiec

 

Raport o stanie Gminy Stromiec za 2020 r.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok

 1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.), wójt przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy do dnia 31 maja 2021 r.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi -  sesja taka planowana jest na 30 czerwca 2021 r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.
 5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20.000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.
 6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec lub elektronicznie na adres e-mail: barbara.kaminska@ugstromiec.pl. Termin składania zgłoszeń – do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Plany, programy, sprawozdania, strategie – Raport o stanie Gminy za 2020 r.” oraz na stronie internetowej w/w Urzędu. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stromiec.

   Wójt Gminy Stromiec

/-/ Krzysztof Stykowski

Zgłoszenie udziału w debacie: tutaj

Załączniki:

Zgłoszenie udziału w debacie

Utworzono dnia 09.06.2021, 08:25

Raport o stanie Gminy Stromiec za 2020 r. - pdf

Utworzono dnia 31.05.2021, 13:58

Informacje

Liczba wyświetleń: 372
Utworzono dnia: 31.05.2021
Dokument wprowadził:
Magdalena Dawidowska
Dokument wytworzył:
Agnieszka Jedlikowska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stromiec

Historia publikacji

 • 09.06.2021 08:28, Magdalena Dawidowska [Użytkownik usunięty]
  Edycja dokumentu: Raport o stanie Gminy Stromiec za 2020 r.
 • 09.06.2021 08:27, Magdalena Dawidowska [Użytkownik usunięty]
  Edycja dokumentu: Raport o stanie Gminy Stromiec za 2020 r.
 • 09.06.2021 08:25, Magdalena Dawidowska [Użytkownik usunięty]
  Dodanie załącznika: Zgłoszenie udziału w debacie