Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Urząd Gminy Stromiec

Piaski 4, 26-804 Stromiec

 

Sesje Rady 2018-2023

SGR.0002.8.2023                                                                                            Stromiec, dnia 8 listopada 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz rozdz. 4 pkt  5 Statutu Gminy Stromiec zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Stromiec w dniu 16 listopada 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Stromiec, ul. Piaski 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 września 2023 r.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2023-2026,

2) zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,

4) obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2024 r. na obszarze Gminy Stromiec,

5) zmiany uchwały Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

6) zmiany Uchwały Rady Gminy Stromiec Nr XIV/63/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec, zmienionej uchwałą Nr XLIV.314.2023 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec,

7) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec,

8) utworzenia miejsca pamięci narodowej,

9) uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok,

10) rozpatrzenia petycji.

 

6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022 złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022 złożonych do Wójta Gminy.

8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Załączniki:

UCHWAŁA NR …………….2023 RADY GMINY STROMIEC z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Utworzono dnia 09.11.2023, 15:15

Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Utworzono dnia 09.11.2023, 15:16

UCHWAŁA NR. ………2023 Rady Gminy Stromiec z dnia ………… 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:45

UCHWAŁA NR ………………...2023 RADY GMINY STROMIEC z dnia ……………………………………. 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stromiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok.

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:44

UCHWAŁA NR ………. RADY GMINY STROMIEC z dnia ……………….. r. w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:44

UCHWAŁA NR ………. RADY GMINY STROMIEC z dnia ……………….. r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:43

UCHWAŁA NR ………… RADY GMINY STROMIEC z dnia ………………………. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Stromiec Nr XIV/63/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec, zmienionej uchwałą Nr XLIV.314.2023 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 marca 2023r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:41

UCHWAŁA NR …… …………. Projekt RADY GMINY STROMIEC z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:40

UCHWAŁA NR ………2023 RADY GMINY STROMIEC z dnia 16 listopada 2023 w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2024 r. na obszarze Gminy Stromiec

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:39

UCHWAŁA NR ……….2023 RADY GMINY STROMIEC z dnia 16 listopada 2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

Utworzono dnia 09.11.2023, 11:39

Informacje

Liczba wyświetleń: 5429
Utworzono dnia: 05.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stromiec

Historia publikacji

 • 09.11.2023 15:17, Julia Będzińska
  Edycja załącznika: Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • 09.11.2023 15:16, Julia Będzińska
  Dodanie załącznika: Projektz
 • 09.11.2023 15:15, Julia Będzińska
  Dodanie załącznika: UCHWAŁA NR …………….2023 RADY GMINY STROMIEC z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok